Ochrana osobných údajov

Na stránke ogolfu.cz, ktorú prevádzkuje Diaetam s.r.o., Piletická 486, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 04891414, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Hradci Králové, oddiel C, vložka 36801 (ďalej len „správca“), v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“), spracúvame osobné údaje uvedené nižšie.

Súbory cookie

Súbory cookie používame na zlepšenie funkčnosti stránky (prihlasovacie funkcie, …) a relevantnú reklamu. Tieto súbory cookie neobsahujú žiadne osobné údaje.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom v príslušných nastaveniach vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme však, že ak odmietnete používanie súborov cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Externí partneri, ktorí pre nás pracujú so súbormi cookie:

Komentáre

Tieto údaje spracúvame v prípade komentára používateľa na našej webovej stránke:

  • meno a priezvisko,
  • e-mailová adresa,
  • komentár,
  • IP adresa.

2. Meno a priezvisko, e-mailová adresa a komentár budú spracované na účely identifikácie autora príspevku a vloženia komentára.

IP adresa bude spracovaná na účely prevencie kybernetických útokov na server správcu.

3. Osobné údaje sa budú spracovávať po dobu 5 rokov. IP adresa bude spracúvaná po dobu 6 mesiacov odo dňa uverejnenia komentára, pokiaľ svoj súhlas neobnovíte.

4. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz na odhlásenie v obchodnom oznámení. Odvolanie súhlasu bude mať za následok vymazanie komentára.

5. Spracovanie osobných údajov bude vykonávať správca. Osobné údaje pre Správcu však môžu spracúvať aj nasledujúci sprostredkovatelia:

  • poskytovateľ webhostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., so sídlom Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 28115708,

Zabezpečenie osobných údajov

Všetky zhromaždené osobné údaje sú šifrované (pomocou metódy bcrypt/MD5), prístupy administrátorov sú zabezpečené silnými heslami (20 a viac znakov) a dvofaktorovou autentifikáciou, pripojenie k serveru je šifrované prostredníctvom https certifikátu, rovnako ako prístupy k serveru sú chránené prostredníctvom GEO IP administrátorov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Uvedené spracúvanie je vždy spojené s výslovným súhlasom. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktné údaje správcu.

2. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ, avšak osobné údaje môžu pre Prevádzkovateľa spracovávať aj títo sprostredkovatelia:

a. Poskytovateľ softvéru Google Analytics a Google Tag Manager, spoločnosť Google Czech Republic, s.r.o., so sídlom Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČO: 276 04 977,
b. prevádzkovateľ reklamného systému Seznam Sklik Partner, spoločnosť Seznam.cz, a.s., so sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 6493
c. poskytovateľa webhostingu, spoločnosť WEDOS Internet, a.s., so sídlom Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 28115708,
d. prípadne iných poskytovateľov spracovateľského softvéru, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nevyužíva.

3. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo na:

  • požiadať nás, aby sme vám povedali, aké osobné údaje o vás spracúvame,
  • požiadať o prístup k týmto údajom a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, alebo požiadať o obmedzenie spracovania,
  • na prenosnosť a právo na kópiu vašich osobných údajov,
  • požiadať nás o vymazanie týchto osobných údajov – pokiaľ nejde o osobné údaje, ktoré sme povinní alebo oprávnení ďalej spracúvať podľa príslušných právnych predpisov,
  • podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s nariadením.