Bogey

Bogey je jeden z skórovacích termínov, ktorý označuje, že hráč dosiahol na jednotlivej jamke skóre 1 rana nad par. Koľko rán je potrebných na zahranie bogey? Toto skóre úzko súvisí s par jamky, ktorú práve hráte:

  • Skóre 4 na jamke s par 3
  • Skóre 5 na jamke s par 4
  • Skóre 6 na jamke par 5

Hoci sú jamky s par 6 pomerne zriedkavé, stáva sa, že golfisti na ne občas narazia. Na takejto jamke znamená bogey, že hráč zahral na tejto jamke 7 úderov.