Ako funguje golfové poistenie Golfplan?

Golf je krásna a príjemná športová aktivita s veľmi špecifickými požiadavkami na schopnosti a zručnosti hráča, ktoré nie sú primárne zamerané na fyzický výkon, ale na celkovú koordináciu tela a strategické myslenie.

Dôležitým aspektom pravidelnej účasti na tomto športe je kvalitné vybavenie, ktoré si vyžaduje pomerne vysokú počiatočnú investíciu. Hoci je golf relatívne bezpečný šport, môžu sa vyskytnúť neočakávané udalosti (aj mimo ihriska), ktoré sa môžu výrazne predražiť, preto je dobré mať profesionálne poistenie.

Jedným z popredných poskytovateľov v tomto odvetví je spoločnosť GOLFPLAN Insurence, s.r.o., ktorá ponúka variant flexibilného golfového poistenia pre rôzne náročných klientov.

Golfové poistenie od GOLFPLAN Insurence, s.r.o.

Golfové poistenie Golfplan je obsahovo zamerané na všetky možné udalosti, ktoré môžu nastať počas golfu. Platby sa vykonávajú raz ročne v troch kategóriách náročnosti – Bogey, Par a Birdie, ktoré sa líšia najmä výškou dávok v prípade zranenia a vrátením nevyužitého štartovného. Program je rozdelený na dve základné zložky:

 • Golfer+Game – základné poistenie pokrývajúce najmä náklady spojené so zdravotnými problémami alebo škodami na majetku (hmotná zodpovednosť)
 • Hole – rozšírené poistenie zariadenia

Ročné poplatky za jednotlivé programy v daných kategóriách sú výsledkom kombinácie typov vybraných na každej úrovni. Základné poistenie nie je možné zakúpiť samostatne, je vždy spojené s doplnkovým poistením zariadenia v jednom z variantov.

V najlacnejšom variante sú ročné poplatky 2 500 Kč za základné poistenie invalidného vozíka (1 100 Kč základné poistenie a 1 400 Kč doplnkové poistenie). V najvyššom variante môže ročný poplatok dosiahnuť maximálne 3900 Kč.

Okrem týchto možností je k dispozícii aj špeciálny program Eagle pre profesionálnych hráčov. Podmienky tohto poistenia sú individuálne a je možné ich dohodnúť len po osobnej konzultácii so zástupcom spoločnosti.

Spoločnosť ponúka aj špeciálny poistný program pre rodiny s deťmi, ktorý môže poskytnúť až 20 % zľavu za každého ďalšieho poisteného člena.

Zariadenie a platenie poistného

Poistenie sa prednostne uzatvára online, ale je možné ho uzavrieť aj na pobočke v Prahe. Pri dojednávaní poistenia stačí vybrať príslušnú možnosť, vyplniť príslušné údaje (vrátane golfovej registrácie) a odoslať objednávku.

Všetka dokumentácia vrátane ďalších pokynov vám bude doručená na váš e-mail, Poistenie sa vždy dojednáva na jeden rok s možnosťou pravidelného predĺženia. Platba sa uskutočňuje okamžite po odoslaní objednávky prostredníctvom online platobných nástrojov (bankový prevod, kreditná karta alebo PayPal).

Poistenie je platné odo dňa nasledujúceho po odoslaní objednávky (ak je platba uhradená včas). Jej veľkou výhodou je šírka pokrytia, ktoré sa neobmedzuje len na územie Českej republiky, ale platí po celom svete. V prípade poistnej udalosti trvá štandardne 7 dní od jej nahlásenia a predloženia potrebných dokumentov, kým sa poistná udalosť vyrieši a uzavrie vrátane vyplatenia poistného plnenia.

Video z GolfPlan

Čo kryje poistenie

Jednotlivé zložky poistenia možno rozdeliť do niekoľkých podkategórií s hľadiac na to, či ide o základné poistenie alebo o doplnkové poistenie zariadenia. V základnom poistení sú kryté nasledujúce poistné udalosti:

 • Zodpovednosť za škodu na zdraví alebo majetku inej osoby (štandardne až do výšky 60 000 Kč)
 • Úrazy a hospitalizácia – úrazové poistenie pokrýva náklady na ošetrenie vrátane ošetrenia zubov a pobytu v nemocnici
 • Vrátenie platieb – pokrýva členské poplatky a štartovné v prípade, že nie je možné zúčastniť sa športu z dôvodu zranenia
 • .

 • Hole-in-One – príspevok na oslavu, ak sa vám podarí dostať loptičku do jamky na jeden úder pri hre s obmedzeným horným limitom (príspevok môže byť až do výšky 6 000 GBP)

Povinné poistenie vybavenia sa potom vzťahuje na tieto udalosti:

 • Uhradenie nákladov alebo ich pomernej časti (v závislosti od veku) na vybavenie v prípade krádeže alebo poškodenia, ako aj osobných vecí, ktoré boli preukázateľne odcudzené alebo poškodené počas hrania golfu
 • .

 • Odpočítateľné za poškodenie vybavenia spoluhráča
 • Náklady na prenájom zariadenia v prípade straty alebo oneskoreného dodania počas cesty na kurz v zahraničí
 • .

Výhody a spolupráca

Poistenie Golfplan zahŕňa ďalšie výhody, ktoré môžete využívať v rámci členstva Premium Club. Patrí k nim balík zliav u partnerov v golfovom priemysle (napríklad zľavy na oblečenie, vybavenie, trénerov atď.).

Zároveň je možné zapojiť sa do niektorého z typov spolupráce ako obchodný zástupca alebo člen partnerského programu a podieľať sa na propagácii a získavaní ďalších klientov poisťovne. Zo spolupráce vyplynú ďalšie výhody alebo zodpovedajúca odmena.

História spoločnosti a médiá

GOLFPLAN Insurence, s.r.o. je spojená s pôvodne britskou spoločnosťou AXA XL, ktorá ponúka a poskytuje svoje služby milovníkom golfu v Českej republike už viac ako 7 rokov a za dobu svojho pôsobenia má stále viac spokojných klientov nielen v Českej republike, ale aj v celej Európe. Golfové poistenie využívajú viac ako 4 milióny Európanov, ktorí majú zastúpenie takmer vo všetkých krajinách EÚ.

Rozsah golfového poistenia, jeho záruky a rýchly výkon sú dôvodmi, prečo si tento produkt vyberá značná časť golfovej verejnosti.

Na jeho výhody a klientskú prívetivosť upozornili aj predné médiá – informácie nájdete v archívoch športových televízií (ČT Sport, Nova Sport), na webových stránkach (SPORT.CZ) alebo priamo v médiách zameraných na golf (GolfDigest, Golf Channel).

Přidat komentář