Adventure golf – ako hrať, aké sú pravidlá?

Adventure golf je relatívne nový druh golfového športu, ktorý k nám prišiel zo Severnej Ameriky a v poslednom čase sa stal veľmi populárnym najmä ako rodinná aktivita. Svojím charakterom predstavuje akýsi medzistupeň medzi minigolfom a klasickým golfom, ktorý spája výhody oboch športov. Ide o zmenšenú verziu klasického golfu s na rekreačné účely, ale s rozvojom a zlepšovaním podmienok hry sa (podobne ako minigolf) transformoval do systému profesionálnych turnajov.

Hlavným cieľom adventure golfu je zábava, ktorá je určená pre celú rodinu. Veľkou výhodou je najmä hracia plocha, ktorá je vždy vybudovaná v špecifickom koncepte umiestnenia ihrísk do krásnej prírody, pričom priestory medzi ihriskami sú tvarované do príjemného parkového vzhľadu.

Adventure golfové ihriská

V porovnaní s obyčajným golfovým ihriskom je adventure golfové ihrisko oveľa menšie a svojím charakterom pripomína skôr minigolfové ihrisko. Na rozdiel od nich sú však jednotlivé jamky vybudované vo forme miniatúrnej fairwaye s povrchom z umelého golfového trávnika, ktorý je ľahko prístupný.

Podobne aj prekážky kopírujú klasické golfové ihrisko (pieskové alebo vodné prekážky, nepravidelný tvar ideálnej dráhy loptičky a terénne nerovnosti alebo rôzne výškové úrovne atď.).

Jednotlivé ihriská majú vždy vlastné jamky a sú ohraničené kamennými predpoliami, takže sa nestretnete s betónovými minigolfovými ihriskami, ale skôr s veľmi efektnými a premyslenými ihriskami zasadenými do parkového areálu.

Podobne ako klasický golf a minigolf pozostáva ihrisko z 18 jamiek s rôznymi úrovňami obtiažnosti. Jednotlivé dráhy sú o niečo dlhšie ako dráhy minigolfu, ale celé ihrisko je veľmi kompaktné a nevyžaduje si presuny na dlhé vzdialenosti.

Jednotlivé ihriská sú rozdelené na tri základné časti, a to tree, fairway a green (jamkovisko). Odpalisko predstavuje oblasť, z ktorej sa začína hra. Je to vymedzená oblasť ihriska, kde sa odpaľuje loptička a kde sa odpaľuje prvá rana, ktorá sa presúva po fairwayi k jamke.

Aké sú pravidlá adventure golfu a ako ho hrať

Adventure golf môžu hrať ľudia všetkých vekových kategórií, pretože nejde o fyzicky náročný šport, ale o príjemnú rekreačnú aktivitu. Vďaka pravidlám je tiež pomerne dynamická, rozvíja koncentráciu a presné mierenie a je mimoriadne zábavná aj pre veľmi mladých hráčov.

Založené na klasike

Pravidlá adventure golfu vychádzajú z pravidiel klasického golfu. Hlavným cieľom hry je dostať loptičku do jamky čo najmenším počtom úderov. Na ihrisku sa hrá podľa predpísaného vzoru, každá jamka má svoje poradové číslo a absolvuje sa chronologicky podľa týchto pravidiel.

Hra je určená pre jednotlivcov alebo skupiny, pričom maximálny počet hráčov v skupine (t. j. na jednej jamke) zvyčajne neprekročí 4. Poradie hráčov v skupine je uvedené na začiatku hry.

Scorecard

Jednotlivé údery sa zapisujú do upravenej výsledkovej karty, ktorú hráči dostanú na začiatku hry, ktorá sa zvyčajne hrá na počet úderov (stroke play), t. j. výsledok hry je súčtom všetkých úderov, ktoré hráč potreboval na prejdenie všetkých jamiek.

Adventure golfové turnaje sú navrhnuté ako klasické golfové turnaje, takže sa na nich môže uplatniť hra na údery aj hra na jamky.

Začína to na odpalisku

Hra sa začína z tree a postupne by ste mali dostať loptičku do jamky na maximálne 6 rán. Ak sa mu to nepodarí, dostane jeden trestný bod a prejde na ďalšiu dráhu.

Ideálny počet rán na jamku je 3, preto je par celého ihriska (t. j. očakávaný počet rán na celom ihrisku) zvyčajne 36 (3 rany na každú z 18 dráh).

Ak loptička skončí v jednej z prekážok, ďalší výstrel sa bude riadiť určenými pravidlami.

Ak loptička uviazne v kamennej prekážke ohraničujúcej dráhu, vráti sa do hry v bode, kde opustila dráhu (v najväčšej kolmej vzdialenosti 30 cm od tohto bodu). Ak sa zasekne v inej prekážke, neprevedie sa a hráč stráca bod.

Čo potrebujete na adventure golf

Adventure golf je hra, ktorá nie je výrazne náročná na vybavenie a sprievodné investície. Na ihrisko sa môže dostať prakticky ktokoľvek – hra si nevyžaduje špeciálnu registráciu ani členstvo v klube, nie je potrebné absolvovať školenie alebo lekcie, ani získať certifikát na samostatný prístup na ihrisko.

Základný poplatok

Keďže adventure golf je primárne určený na trávenie voľného času, na vstup na ihrisko stačí zaplatiť vstupný poplatok alebo poplatok za prenájom vybavenia.

Vstupné sa zvyčajne platí za osobu a čas strávený hrou a pohybuje sa okolo 100 Kč/hodinu, pričom je možné uplatniť zľavy v podobe rodinného vstupného alebo pre určité vekové kategórie.

Dierka a loptička

Na samotnú hru sú potrebné palice a loptička, ktoré sú zvyčajne k dispozícii u prevádzkovateľa za poplatok alebo vratnú zálohu. Na hru sa používajú iba puttery (palice určené na hru na jamke (greene) v klasickom golfe) alebo minigolfové palice.

Palice sa dodávajú v rôznych veľkostiach v závislosti od veku a výšky hráča. Profesionálni hráči majú zvyčajne vlastné vybavenie.

Klasické golfové loptičky

Okrem palíc sú potrebné aj štandardné golfové loptičky. Vzhľadom na dizajn odpaliska nebudete používať kluby ani iné štandardné vybavenie určené na hranie klasického golfu. Keďže ste celý čas vonku, je dobré nosiť pohodlné oblečenie a obuv.

Kde hrať adventure golf

Adventure golfové ihriská sa postupne budujú po celej Českej republike. V súčasnosti je v prevádzke približne 30 ihrísk, ktoré sa nachádzajú najmä v blízkosti väčších miest, ale keďže ich vytvorenie nevyžaduje taký náročný záber prírodnej pôdy, možno očakávať, že ich počet sa bude zvyšovať vzhľadom na rastúcu popularitu tohto športu.

Výhodou adventure golfu je možnosť vybudovať indoor ihrisko, ktoré je ideálne najmä na zimnú hru, alebo ho možno na zimu prestavať na indoor ihrisko, podobne ako tenisové kurty.